Reclamacions per accidents de trànsit, excés de velocitat, negligències mèdiques i molt més.

Indemnitzacions

No saps com reclamar les teves indemnitzacions? A Salaet Advocats volem que tinguis el dret a percebre allò que et correspon. Per això, defensem, reclamem i lluitem pels teus interessos.

Àmbits d’actuació en indemnitzacions

Accidents de trànsit i altres

Assessorament i reclamacions d’indemnitzacions en matèria de sinistres, accidents, trànsit, caigudes en la via pública, transport públic, robatoris i altres causes que puguin ocasionar un dany físic o psicològic en la persona.

Negligències mèdiques

Assessorament i interposició de demandes en casos de negligències mèdiques per retard del diagnòstic, tractament, error mèdic o qualsevol mala pràctica relacionada amb l’incompliment dels protocols i criteris mèdics i que puguin originar lesions físiques o psicològiques en el pacient.

Valoració de lesions i seqüeles

Valoració de les lesions i seqüeles originades per accidents o negligències mèdiques i valoració de la compensació econòmica a obtenir per danys i perjudicis.