Delictes de trànsit, delictes econòmics, delictes contra el patrimoni, delictes contra l’ordre públic, violència de gènere i molt més.

Dret penal

Amb els nostres serveis en dret penal, a Salaet Advocats oferim defensa i assessorament especialitzat als clients que estan imputats en qualsevol tipus de procés penal, sigui perquè han estat denunciats o perquè volen presentar una denúncia.

Àmbits d’actuació en dret penal

Assessorament jurídic especialitzat en tot tipus d’assumptes

Delictes econòmics, delictes contra el patrimoni, delictes de trànsit, violència de gènere i violència domèstica, etc.

Redacció i tramitació de recursos

Denúncies, querelles, judicis i altres tràmits.

Assistència als denunciats o detinguts

Assistència en dependències policials i als jutjats; acompanyament i celebració de judicis de faltes; celebració de judicis ràpids, etc.

 

Àmbits d’actuació específics en dret penal per a menors

Drogues i menors
Delicte per abandonament de la família, menors o incapacitats
Violència intrafamiliar i domèstica amb Ordre de Protecció
Violència de gènere
Judicis ràpids, judicis de faltes, procediment ordinari, procediment abreviat
Presentació de recursos contra sentències