Salaet Advocats, experts en dret laboral: acomiadaments, reclamacions de salaris, assetjament laboral, accidents laborals i molt més.

Dret laboral

El dret laboral és un dels nuclis fonamentals dels serveis que oferim a Salaet Advocats. Siguis una empresa o un particular, defensarem els teus drets i interessos.

Àmbits d’actuació en dret laboral

Acomiadaments

Procediment davant d’acomiadaments disciplinaris, objectius, procedents, improcedents; cartes d’acomiadament; quitaments i altres problemes que puguin aparèixer en la relació laboral entre empreses i particulars.

Sancions laborals

Interposició de recursos administratius i judicials davant de sancions laborals de qualsevol tipus.

Reclamacions de salaris

Realització de reclamacions administratives i judicials de salaris i altres conceptes d’impagats.

Assetjament laboral

Actuació contra el mobbing per aconseguir un entorn laboral lliure d’agressions psicològiques continuades. Procediments d’impugnació per assetjament laboral i de caràcter indemnitzador.

Modificacions substancials de condicions de treball

Procediment per canvis substancials de les condicions de treball, jornada laboral, horari, remuneració, trasllats i desplaçaments, canvi de la categoria professional i altres.

Seguretat Social

Assessorament i realització de reclamacions administratives per prestacions de Seguretat Social i contractació.

Accidents i incapacitats laborals

Assessorament en matèria d’accidents laborals, lesions permanents no invalidants, malalties professionals i altres danys derivats del treball. Incapacitats temporals i permanents derivades per accidents laborals i revisió dels graus d’incapacitat.

Escrits i recursos

Redacció i recursos relacionats amb l’entorn laboral, com ara vacances, reducció de la jornada laboral, tramitació de recursos davant de FOGASA, etc.

Successió i subrogació empresarial

Assessorament en matèria de transmissió d’empreses i subrogació de treballadors.