Salaet Advocats, experts en dret civil: redacció de contractes de tot tipus, operacions immobiliàries, drets de successió i molt més.

Dret civil

Amb els nostres serveis en dret civil, a Salaet Advocats ens encarreguem de vetllar pel bon desenvolupament de les relacions dels nostres clients, sigui en l’àmbit públic o privat.

Àmbits d’actuació en dret civil

Contractes

Redacció, assistència i negociació de tot tipus de contractes; assessorament en matèria de drets reals de la persona, responsabilitat civil contractual i extracontractual.

Drets de successions, testaments i herències

Assessorament en matèria de testaments, herències i successions; redacció de testaments, adjudicació d’herències i fiscalitat de l’herència (reduccions i bonificacions, usdefruit i drets reals, liquidacions, pagaments i altres).

Operacions immobiliàries

Redacció de contractes (compravenda, lloguer i altres), donacions (d’immobles, finques i altres), procediments de desnonament, processos judicials de reclamació de danys i perjudicis, propietat horitzontal, etc.