Salaet Advocats, serveis de procuradors: representació processal, assistència diària, tramitació de sentències, control de terminis i molt més. Coneix més.

Procuradors

Per acabar de completar el nostre servei integral, a Salaet Advocats comptem amb la figura del procurador, qui complementa el procés judicial gràcies al compliment diari de les seves tasques, sobretot en els processos civils, penals i de família i menors.

Àmbits d’actuació amb procuradors

Redacció, preparació i tramitació d’escrits

Elaboració i tramitació d’escrits necessaris per agilitzar els processos judicials: sentències, notificacions, citacions, instruccions, etc.

Seguiment del procés

Contacte permanent amb els tribunals i jutjats per evitar demores innecessàries en els processos.